BSMOud-Beijerland is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. U kunt op de diverse sites meer informatie vinden over de therapie en de vergoedingen.

Beroepsvereniging BSMdeJong®Therapeuten                    www.bsmdejongtherapeuten.com

Register beroepsoefenaren complementaire zorg                www.rbcz.nu

Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen   www.vbag.nl

Vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten               www.vnt-nederland.nl

Instituut voor geïntegreerde technieken                            www.integrated-techniques.com